Els alumnes de 3EP, hen fet una rutina de pensament, CSI, en la classe de religió, del tema "El sacrament del perdó" ens ha servit per recolzar l'unitat, i repasar el tema ja acabat.